Startsida2023-11-08T14:53:47+01:00

Vi är ett lokalt familjeföretag som bygger och förvaltar fastigheter belägna i Örebro med omnejd

Lägenheter

Lägenheter

1351

Under nyproduktion

Under nyproduktion

38

Kommersiella ytor

Kommersiella ytor

70 000 m²

LG Söderberg Fastigheter

Vi äger och förvaltar:

Lägenheter

1026

Nyproduktion

326

Kommersiella ytor

70 000 m²

Snabblänkar Bostäder

Årets fastighetsägare i Örebro!

LG Söderberg Fastigheter AB har utsetts av Örebro kommun och Fastighetsägarna Örebro till årets fastighetsägare 2019.

Motiveringen lyder:

”För sina insatser för ökad trygghet genom att aktivt medverka och bidra till det mycket uppskattade projektet Nattfotbollen, men även insatser för ökad trivsel och trygghet i deras bestånd i Oxhagen samt ett engagemang och en trygghetsskapande vision genom Huskurage.”

NYHETER

Hållbara fastigheter

Vårt hållbarhetsarbete är något vi stolt prioriterar i vår nybyggnation och förvaltning.

Vi inser att solenergi är en ren och obegränsad energikälla som kan spela en avgörande roll i att minska vårt beroende av fossila bränslen och minska vårt ekologiska fotavtryck. Därför integrerar vi solcellssystem i våra byggnader för att dra nytta av solens kraft och producera ren energi på plats.

Genom att installera solpaneler på våra byggnader kan vi generera vår egen elektricitet och minska behovet av att använda konventionella energikällor. Överskottet av solenergi som produceras kan distribueras till elnätet, vilket bidrar till att främja användningen av förnyelsebar energi i samhället.

För att ytterligare stärka vårt åtagande för förnyelsebar energi samarbetar vi med Dalakraft, en ledande leverantör av förnybar el. Genom detta partnerskap kan vi säkerställa att den el vi köper och använder i våra fastigheter till 100 % är producerad genom hållbara och miljövänliga källor. Det innebär att all el vi förbrukar kommer från förnyelsebara källor som vind, vatten, sol och biobränslen. Detta minskar vårt koldioxidutsläpp och främjar övergången till en mer hållbar energiförsörjning.

Vi inser att avfallshantering är en viktig del av att minska vår miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Genom att erbjuda tydliga och praktiska källsorteringslösningar i våra fastigheter uppmuntrar vi hyresgäster och boende att aktivt delta i återvinning och avfallssortering.

Vi tillhandahåller olika avfallskärl och tydlig information om vad som kan sorteras och återvinnas. Genom att sortera material som papper, plast, glas och metall separerat kan vi maximera återvinningen och minska mängden avfall som hamnar på deponi.

Detta är ett axplock vårt aktiva arbetar kring hållbarhet och vi ser fram mot fortsatt arbete för att ytterligare främja en grönare och mer hållbar tillvaro.

VI STÖTTAR & ÄR MEDLEMMAR I

Jobba hos oss!

Vill du hänga med på vår resa? Då är du välkommen med din ansökan, spontan såväl som planerad. Skicka iväg ditt CV och personliga brev redan idag till ansokan@soderberg.se

Vi söker bland annat en fastighetsreparatör samt en drifttekniker.

Till toppen