Akuta ärenden

För akuta ärenden under kontorstid, ringer du oss på telefonnummer 019-18 90 00.

För akuta ärenden utanför kontorstid (som inte kan vänta till nästkommande vardag), ringer du vår jourservice på telefonnummer 019-26 40 50.

Serviceanmälan Lokaler