Det är hyresgästens ansvar att underhålla sin bostad och ta itu med mindre problem. Om du inte har kapacitet att hantera problemet själv, eller om du saknar tillgång till hjälp, kan du beställa vår tjänst. Vi kommer att erbjuda dig hjälp enligt tillgänglighet, men mot en avgift.

Åtgärd Pris
Rengöring av vattenlås 285 kronor
Rengöring av golvbrunn 285 kronor
Byte av fläktfilter 285 kronor