För en serviceanmälan som inte är akut, fyll i formuläret på mina sidor för att göra din anmälan. Serviceanmälan för lokaler görs genom detta formulär.

För ett akut ärende under kontorstid, ring oss på telefonnummer 019-18 90 00. För ett akut ärende utanför kontorstid, ring vårt vaktbolag CSG på telefonnummer 019-26 40 50.

En del saker i din bostad åligger dig som hyresgäst att ombesörja själv. Om ett fel har åtgärdats i din bostad som enligt ansvarsfördelningen åligger dig kan du komma att debiteras för detta.

Åtgärd Pris
Rengöring av vattenlås 285 kronor
Rengöring av golvbrunn 285 kronor
Byte av fläktfilter 285 kronor