Serviceanmälan

Förr att anmäla serviceärenden för bostäder eller lokaler kan du smidigt använda formuläret på vår webbplats.

Vid akuta ärenden under kontorstid, ring oss på telefonnummer 019-18 90 00.

Vid akuta ärenden som inträffar utanför kontorstid (och inte kan vänta till nästkommande arbetsdag), ring vår jourtjänst på telefonnummer 019-26 40 50.

Serviceanmälan – Bostäder


Serviceanmälan – Lokaler