I denna guide kommer vi att utforska olika aspekter av att flytta ut och erbjuda användbara tips och råd för att underlätta din flyttprocess.

 • Visning för ny hyresgäst

  Vi kommer nu att hyra ut lägenheten till ny hyresgäst och ber er att hjälpa oss med visning. Normalt sett blir en i taget anvisad lägenheten till dess att den är uthyrd. Den person som blir anvisad lägenheten av oss kommer att kontakt er direkt.

 • Lägenhetens skick

  Innan avflyttningsbesiktningen ska eventuella skador som uppkommit i lägenheten samt hål från tavlor, vägghängda tv apparater m.m. lagas av dig som hyresgäst på ett fackmannamässigt sätt. Hål större än spikhål lagas försiktigt med fogmassa eller spackel för att sedan täckas över med färg eller tapet. Vid större skador kan ommålning behövas.

 • Besiktning

  För att konstatera lägenhetens skick gör LG Söderberg Fastigheter AB alltid en protokollförd statusbesiktning när lägenheten är tom. Då kontrollerar vi skador och städning.

  Kontakta oss i god tid och meddela när lägenheten är tömd och städad så vi kan boka tid för flyttbesiktning. Vi gör denna på egen hand och kontaktar dig efteråt. Flyttbesiktningen ska göras i så pass god tid innan nästa hyresgäst tar över lägenheten att du som utflyttande hyresgäst hinner rätta till eventuella anmärkningar. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttningen tvingas vi debitera dig kostnaderna för iordningställandet.

 • Nycklar

  Kom ihåg att alla nycklar, taggar med mera som hör till lägenheten skall återlämnas till LG
  Söderberg Fastigheter AB senast klockan 12.00 avflyttningsdagen.

 • Kvarlämnade föremål

  Kostnaden för att forsla bort föremål som lämnats kvar i lägenheten/förråd/garage kommer vi att fakturera dig. Vi debiterar 400 kronor/timme plus en fast avgift på 250 kronor, kostnaden vi som företag får betala för att besöka kommunens återvinningsstation.

 • Tänk på att
  • Det måste finnas el i lägenheten vid besiktningstillfället.
  • Lägenheten skall vara välstädad och rengjord. Glöm ej balkong/uteplats och ……… förrådsutrymmen. Följ bifogad checklista.
  • Alla dekaler, klistermärken och uppklistrade krokar m.m. skall vara borttagna.
  • Alla spikar, tavelkrokar, takkrokar, skruvar och plugg ska vara borttagna.
  • Hål efter plugg, skruvar m.m. fylls igen med ”Målarfog” eller ”Latexfog”, finns att köpa i färgbutiker. Utförs fackmannamässigt.
  • Måla alt. tapetsera över skador. Lagningar m.m. ska vara fackmannamässigt utfört.
  • Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, såsom dörrar, hatthyllor, gardinfästen m.m. skall finnas i lägenheten.
  • Brandvarnare och lamputtag tillhör lägenhet och får inte tas ned. Batteri i brandvarnare ska vara fungerande.
  • Alla fasta armaturer har fungerande belysning. Gäller taklampor i badrum, WC och kök, armaturer över handfat/badrumsskåp och diskbänk. Även spisfläkt, ugn samt kyl/frys.