Behöver du vägledning angående fakturor, installation av bredband i ditt hem, praktiska tips för flytt eller andra boenderelaterade frågor? Då har du kommit rätt! Vi har svaren på det mesta som kan hjälpa dig.

 • Uthyrningspolicy
  • Sökande måste fyllt 18 år.
  • Sökande måste ha en fast inkomst på minst tre gånger månadshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Rökning i och kring fastigheten är förbjuden.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästerna och denna ska var folkbokförd i lägenheten.
 • Hemförsäkring

  Hyresgäster hos oss ska ha en gällande hemförsäkring. En hemförsäkring är ett grundskydd som kan ge ersättning för olika typer av skadehändelser till exempel stöld, brand- och vattenskador. Utöver det innehåller en hemförsäkring också andra viktiga delar såsom bland annat ansvarsskydd, rättsskydd och reseskydd. Om du som hyresgäst orsakar en skada blir du personligen skadeståndsskyldig om du inte har en hemförsäkring.

 • Hyresavisering
  Hyresavisering sker varje månad, och hyran tillsammans med eventuella tillägg betalas i förskott senast sista vardagen varje månad.
 • E-faktura

  Anmälan om e-faktura kan endast kan göras via din bank. När du anmäler dig till e-faktura sluter du ett avtal om val av betalningssätt med din bank, därför ska du också vid eventuella problem kontakta din bank.

 • Autogiro

  Det är möjligt att betala hyran via autogiro. Om du önskar en blankett för autogiro, är du välkommen att kontakta oss genom detta kontaktformulär.

 • Andrahandsuthyrning

  Uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsad och kräver vägande skäl, såsom studier på annan ort. Ansökan måste lämnas in i god tid före planerad andrahandsuthyrning. Det är obligatoriskt att få skriftligt godkännande från oss innan andrahandsuthyrningen påbörjas. Enligt hyreslagen § 39 stadgas följande: ’Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten.’ Vid överträdelse kan hyresrätten förloras.

  Viktigt att notera är att du som förstahandshyresgäst ansvarar för händelser och aktiviteter i lägenheten samt att hyran betalas i tid.

  Om du överväger att hyra ut din lägenhet i andra hand, vänligen kontakta oss för ytterligare information.”

 • Störningar

  Hyreslagen ser strängt på störningar. Hyresgästens skyldigheter gäller inte enbart i bostaden utan även i gemensamma utrymmen som till exempel uteplats, tvättstuga, hiss och trapphus. Om hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelse så riskerar man att bli uppsagd från lägenheten. I första hand rekommenderar vi att du själv pratar med grannen, vilket vanligtvis är det bästa sättet att lösa en situation. Om störningarna inte upphör kan du kontakta oss.

 • Lägenhetsbyte

  Som bostadshyresgäst kan du ha rätt att byta din lägenhet mot en annan hyreslägenhet om du har beaktansvärda skäl. Hyresgäst måste alltid ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Vi ger inte tillstånd för byte till en bostadsrättslägenhet, villa eller annat ägt boende. Kontakta oss om du funderar på ett direktbyte.

 • Slitage
  Vi vill informera dig om att vid montering av väggfast inredning och i händelse av onormalt slitage kan du bli ansvarig för kostnader för omtapetsering, målning eller nytt golv om vi vid besiktning konstaterar att det föreligger onormalt slitage i lägenheten. Använd befintliga gardinbeslag för att sätta upp gardiner och undvik ytterligare håltagning runt fönstren för att minimera skaderisken i fönstersmygarna. Egna beslag får inte monteras i trälisten runt fönstren. Placering av möbler eller gardiner framför radiatorer kan påverka värmeutstrålningen i din lägenhet, vilket kan minska effektiviteten hos elementen. Se till att inte lämna fönster och balkongdörrar öppna när du inte är i lägenheten. Kom ihåg att alla el- och rörinstallationer måste utföras av behörig personal. Felaktiga installationer kan leda till allvarliga konsekvenser. Tänk på att en vanlig orsak till bränder idag är trasiga tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner som sätts på och lämnas obevakade.
 • Stopp i avloppet

  Om du upplever stopp i avloppet, bör du först försöka lösa upp det avfall som hindrar flödet. Om detta inte fungerar, måste du snarast anmäla felet till oss. Använd aldrig kemiska preparat för att rensa avloppet. Genom att regelbundet ta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho kan du förebygga igensättning av avloppet.

  Här är exempel på vad som absolut inte bör slängas i avloppet:

  • Allt som fastnat på kroppen, som t.ex. hår. Hår från borstar och golvbrunnar bör kastas i soporna.
  • Hushållspapper (denna typ av papper är konstruerad för att absorbera vatten och löses därför inte upp i avloppet).
  • Sanitetsprodukter såsom tops, inkontinensskydd, tamponger, bindor, trosskydd osv.
  • Våtservetter.
  • Matfett (torka upp fettet med hushållspapper eller häll det i ett glas och låt det stelna. Släng sedan i soporna).
  • Kemikalier
 • Nycklar

  Var rädd om de nycklar du kvitterar ut i samband med in flytten. Tappas nycklar bort blir du
  ersättningsskyldig för låsbyte och nya nycklar.

 • Elabonnemang

  Du måste själv kontakta Eon på 0771-229900 för att teckna elabonnemang. Se till att göra det i god tid innan du flyttar in. Om du inte har el vid inflyttning och behöver kalla ut ett väktarbolag för att aktivera elen, kostar det cirka 1 500 kr.

 • Tillträde

  När du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med avflyttande hyresgäst.
  Tillträde till lägenheten har du klockan 13.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är detta en
  lördag, söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

 • Väggfästning

  Det är förbjudet att borra i väggarna i badrummet då våtrumsskiktet inte får skadas. I övriga väggar i lägenheten får man inte använda skruv eller spik som är längre än 3 cm då det går vatten- och elledningar i flera väggar. Man får heller inte använda s.k. mollyplugg. Att borra i väggarna utvändigt är inte tillåtet då fukt kan tränga in i fasaden och orsaka skador. Skador som uppstår på grund av ovarsamhet bekostas av hyresgästen. Tänk på att vid avflyttning ska alla eventuella skador som uppkommit under hyrestiden återställas till ursprungligt skick på ett fackmannamässigt sätt.

 • Inomhustemperatur

  Vi strävar efter att hålla inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer, vilket innebär minst 20 grader och högst 21 grader av miljöskäl.

  Om du upplever att det är kallt, rekommenderar vi att du mäter temperaturen hemma hos dig. Placera termometern 1 meter från ytterväggen och på en höjd av 1 meter från golvet. Om termometern visar en lägre temperatur än 20 grader kan du kontrollera följande:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att möbler hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Har du hängt gardiner för termostaten, vilket kan få den att känna av en högre temperatur än vad det är i rummet och därmed slå av värmen för tidigt?
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Det kan indikera luft i elementet, vilket hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör i så fall en serviceanmälan.

  Om temperaturen fortfarande är lägre än 20 grader och du har kontrollerat ovanstående, kan det finnas ett problem med ett enskilt element eller i värmesystemet. Gör då en serviceanmälan för att låta oss kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har fastnat. Observera att du aldrig bör försöka lufta elementen själv. Luftningen bör utföras av vårt personal för att säkerställa balansen i värmesystemet. Om det fortfarande är kallt i lägenheten kommer din anmälan att vidarebefordras till våra drifttekniker, som kommer att undersöka andra åtgärder i värmesystemet.

 • Balkonger och uteplatser

  Hyresgästen har ansvaret för att sköta sin balkong/uteplats. Det är viktigt att hålla balkongen och uteplatsen alltid skottad och fri från snö för att förebygga eventuella vattenskador som annars kan uppstå. Om det finns en tillhörande uteplats till lägenheten, är det hyresgästens ansvar att sköta om uteplatsen fram till den avgränsande häcken/staketet.

 • Självdrag

  De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

 • Tvättmaskin

  Kontakta oss för att undersöka möjligheten till installation. Vi kan eventuellt bistå med installationen mot en mindre hyresjustering.

  Om ni väljer att själva utföra installationen är det av stor vikt att en behörig installatör genomför arbetet. Som hyresgäst ansvarar du för att installationen sker på ett korrekt sätt. Eventuella skador som uppstår på grund av installationen kommer att debiteras hyresgästen.

 • Diskmaskin

  Kontakta oss för att undersöka möjligheten till installation. Vi kan eventuellt bistå med installationen mot en mindre hyresjustering.

  Om ni väljer att själva utföra installationen är det av stor vikt att en behörig installatör genomför arbetet. Som hyresgäst ansvarar du för att installationen sker på ett korrekt sätt. Eventuella skador som uppstår på grund av installationen kommer att debiteras hyresgästen.

 • Grillning

  Bara elgrill får användas, och detta gäller även för uteplatser.

 • Sophantering

  I soprummet finns separata kärl för olika typer av avfall. Var vänlig och se till att sortera korrekt.

  Kärlet för hushållsavfall är endast avsett för lättare sopor. Större föremål som inte är hushållsavfall bör tas till kommunens återvinningscentraler. Exempel på sådana föremål inkluderar möbler, större emballage med mera.

 • Källargångar och trapphus

  Källargångar och trapphus är avsedda som utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Det är nödvändigt att hålla utrymningsvägarna alltid fria så att räddningspersonalen kan nå fram vid behov. Föremål som placeras i källar- och vindsgångar samt trapphus kommer att tas bort. Om det inte finns något särskilt område för uppställning av barnvagnar bör de förvaras inom lägenheten.

 • Husdjur

  Rastning av husdjur är inte tillåtet på fastigheten eller i dess omgivande områden. Djurägaren ansvarar för att ta hand om avföring från sina husdjur. Gräsmattor och uteplatser runt husen kommer att se mer välskötta ut och bli trevligare för alla att använda om de inte används som toalett för husdjur.

 • Rökning

  För att bevara trivseln för alla är rökning förbjuden inom fastigheten, inklusive balkonger och innergårdar.

 • Cyklar

  Trottoaren utanför fastigheten bör hållas tillgänglig och fri från hinder med hänsyn till bland annat synskadade. Cyklar ska parkeras i cykelställ utanför huset där det finns tillgängligt, i cykelrummet, i byggnaden eller på gården. Felaktigt parkerade cyklar kommer att transporteras bort.

 • Barnvagnar

  Finns det ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar ska de förvaras inne i lägenheten.