För hyresgäster

Serviceanmälan

Serviceanmälan görs enklast via formuläret på vår hemsida, ni kan även nå oss på telefon 019 18 90 00 under våra öppettider.

Jour

För AKUTA ärenden utanför kontorstid (som inte kan vänta till nästkommande vardag), ring vår jourservice
på telefonnummer 019- 26 40 50.

Fasadskyltar

Uppsättning av skylt på fasaden ska alltid göras i samråd med oss.

Lokalanpassningar

Att anpassa lokaler kan skapa nya förutsättningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet. Tillsammans med er som hyresgäst kan vi erbjuda flexibla lokaler som kan anpassas i takt med att ert behov ändras.
Exempel på anpassningar kan vara en ny planlösning eller förändring av ytan. Har ni funderingar på en lokalanpassning, ta kontakt med oss i tidigt skede så kan vi diskutera era önskemål.

Dokument