Akuta ärenden

För akuta ärenden under kontorstid, ringer du oss på telefonnummer 019-18 90 00.

För akuta ärenden utanför kontorstid (som inte kan vänta till nästkommande vardag), ringer du vår jourservice på telefonnummer 019-26 40 50.

OBSERVERA att om du kontaktar jourservice för att strömmen i lägenheten är avslagen när du flyttar in får du bekosta utryckningskostnaden själv. Kan du vänta till nästkommande vardag, ring oss eller skicka en serviceanmälan så hjälper vi dig naturligtvis kostnadsfritt!

Serviceanmälan Bostäder