Serviceanmälan

Serviceanmälan görs enklast via formuläret på vår hemsida, ni kan även nå oss på telefon 019-18 90 00 under våra öppettider.

Jour

För AKUTA ärenden utanför kontorstid (som inte kan vänta till nästkommande vardag), ring vår jourservice på telefonnummer 019-26 40 50.

Handlingar

Klicka på länkarna nedan för information kring din lägenhet vid inflyttning och utflyttning.

Uthyrningspolicy

  • Sökande måste fyllt 18 år.
  • Sökande måste ha en fast inkomst på minst tre gånger månadshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Rökning i och kring fastigheten är förbjuden.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästerna och denna ska var folkbokförd i lägenheten.

Hyra ut i andra hand

En uthyrning i andra hand är alltid för en begränsad tid och det krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen; tex studier på annan ort. Ansökan måste göras i god tid innan andrahandsuthyrningen ska påbörjas. Du måste alltid få en andrahandsuthyrning skriftligt godkänd av oss. I hyreslagen § 39 står det så här: ”Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten.” Om så sker kan hyresrätten förverkas.

Kom ihåg att det är du som står på förstahandskontraktet som bär ansvaret för det som händer och sker i lägenheten samt att hyran betalas i tid.

Kontakta oss om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Direktbyte

Som bostadshyresgäst kan du ha rätt att byta din lägenhet mot en annan hyreslägenhet om du har beaktansvärda skäl.
Hyresgäst måste alltid ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet.
Vi ger inte tillstånd för byte till en bostadsrättslägenhet, villa eller annat ägt boende.
Kontakta oss om du funderar på ett direktbyte.

Hemförsäkring

Hyresgäster hos oss ska ha en gällande hemförsäkring. En hemförsäkring är ett grundskydd som kan ge ersättning för olika typer av skadehändelser till exempel stöld, brand- och vattenskador. Utöver det innehåller en hemförsäkring också andra viktiga delar såsom bland annat ansvarsskydd, rättsskydd och reseskydd. Om du som hyresgäst orsakar en skada blir du personligen skadeståndsskyldig om du inte har en hemförsäkring.

Betala hyran via autogiro

Det går bra att betala hyran via autogiro. Kontakta oss för mer information.

Störningar

Hyreslagen ser strängt på störningar. Hyresgästens skyldigheter gäller inte enbart i bostaden utan även i gemensamma utrymmen som till exempel uteplats, tvättstuga, hiss och trapphus. Om hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelse så riskerar man att bli uppsagd från lägenheten. I första hand rekommenderar vi att du själv pratar med grannen, vilket vanligtvis är det bästa sättet att lösa en situation. Om störningarna inte upphör kan du kontakta oss under kontorstid eller vår jourservice utanför kontorstid. I fastigheten gäller att det ska vara tyst mellan 22.00-06.00