LG Söderberg Fastigheter AB har utsetts av Örebro kommun och Fastighetsägarna Örebro till årets fastighetsägare.

Motiveringen lyder:

För sina insatser för ökad trygghet genom att aktivt medverka och
bidra till det mycket uppskattade projektet Nattfotbollen, men även
insatser för ökad trivsel och trygghet i deras bestånd i Oxhagen samt
ett engagemang och en trygghetsskapande vision genom Huskurage.