Det är i vår kärnverksamhet – att utveckla och förvalta fastigheter – som vi har vår största miljöpåverkan. Därmed är det också här vi har störst möjlighet att göra skillnad, både genom att förädla våra befintliga hus samt optimera vår nyproduktion.

Vi mycket noga med att bygga energieffektivt, att till exempel isolera infästningen av balkongerna för att minska värmeläckaget, att sätta solceller på taken i all vår nyproduktion samt värma byggnaderna med bergvärme.

All vår el levereras av Dalakraft  och är 100 % förnyelsebar. Det innebär att all el vi förbrukar kommer  från förnyelsebara källor som vid, vatten, sol och biobränslen.