Vi är med och stöttar dagverksamheten Porten i deras mycket viktiga arbete för att hjälpa och stötta personer som av olika anledningar lever i hemlöshet.